31.1.12

mijn eigen logo

This logo is for myself company.

     "Triligual ART".

Chineese historie (pre-qin 1)


Historie is heel interessant.


Waarom leren we Chineese historie? Want Chineese historie is een deel van Chineese cultuur. We hebben de projectontwikkeling van de Chineese karakters. De vroegste Chineese karakter is “ jia gu wen” die is de  inscripties op de botten of de schaal van de schildpadden. “jia gu wen” is gebeurd 3000 jaren geleden(1000 jaar BC).  


(jia gu wen)

De eerst dynastie in China was “Xia” dynastie. Maar er valt over te twisten. Er zijn nu niet overtuigende relieks die kunnen bewijzen dat“Xia” dynastie had bestaan. Voor nu, “Xia” dynastie is nog een legendarische dynastie.Volgens de legendaries “Xia” dynastie had bestaan 4000 jaren gelenden. De eerste koning was “Yu”. Hij wordt gekozen tot de koning omdat hij de vloed van Gel revier had gecontroleerd. Chineese mensen geloven dat in de vroegste peiod van Chineese historie de lieder of koning wordt gekozen. Maar het duurde niet lang. Qi, de zon van Yu, had de andere kandidaat verjaagd en de krown van zijn vader geerfd.

pattern of Valentine's Day

life style pattern3

25.1.12

Bernard's new logo

The old logo of Bernard is used for many years, which was designed by a old friend of him.
Bernard would like to change a new logo. He is a photographer of royal family portraits, so my idea comes from his camera. There is a crown in the center of the lens。The color is royalty blue and Dutch orange. And I like geometric figure.6.1.12

none of the censorship's business

Hi Annike,
Je heb te veel gedenkt.
Ik gebruikte geen Twitter in China,
Niet alleen vanwege de censuur.
Maar omdat ik er niet van houd.

Hi, Annike,
You have thought too much.
I did not use Twitter in china even if no censorship.
I did not use it only because I won't like to.

嗨,安妮克,
你多虑了。
即使没有管制,
我在中国也不用推特。
我不用它仅仅是因为我不喜欢用。

gourmet

Als ze mijn commentaar over mijn vrouw's keuken horen,
Geloven ze nooit meer mijn autoritert als een culinair expert.

If they heard my comment over my wife's cook,
They will never trust my authority as a gourmet.

要是他们听到我对我老婆厨艺的评价,
他们绝不会再信任我作为美食家的权威。

Zo is het leven!

Toen hij jong was,
Had hij veel last van mijn blabla.
Nu wordt hij dover en dover,
Ten slotte kan hij me niet meer horen.
Als hij me af en toe een beetje hoort,
Is hij heel blij.
Zo is het leven!

When he was young,
he really hated my blabla.
Now he becomes deaver and deaver,
Finally he can't hear anything.
If he occasionally heard a little my words,
He wil be very happy.
This is life!

当他年轻的时候,
烦透了我的唠叨;
现在他越来越聋了,
终于什么也听不见了,
要是偶尔听到一点我的话,
他就会非常高兴。
这就是生活!