13.2.12

“cute" Bernard

5.2.12

my home-illustration (green)

Chineese historie (pre-qin 3)


“Oost Zhou” dynastie had ook 2 delen. De eerste deel was “Chun Qiu” period. “Chun Qiu” deze naam kwam van een boek naam van Confucius die leefde in deze period.Confucius was een grote onderwijsdeskundige en filosoof. De 2de deel was “Zhan Guo” Period.

Zoals de meeste intellectuelen, Confucius was geboren uit een minder feodale adellijke familie. Zijn politieke idee was “de bewind van de deugd”. Het betekent dat een leider van een staat eerst een behoorlijke persoon met deugden moest zijn, een goede model voor het volk. Die standaard is te hoog voor deze feodale leiders dus ze hielden meer van een makkelijker manier. De meeste feodale leiders hadden de theorie van Hanfei Zi , een andere belangrijke filosoof, gekozen. Hanfei zi was geboren uit een eminent adellijke familie. Zijn politieke idee was “de bewind van de wet”. Hij dacht dat de valk gehoorzaam zouden zijn als de staat onder de wreede wet werd gerend. 

Eerste was er decennia hertogdomen en prinsdomen toen in “Chun Qiu” period( de eerst deel period van “Oost Zhou” dynastie.  Nadat een paar wijze hertogen en prins de theorie van “Han fei zi” hadden toegepast, werden hun staten  sterker en sterker, Toen was het “ Zhan Guo”period( de 2de deel van “Oost Zhou”, waren er allen zeven hertogdomen en prinsdomen over gebleven. Hertogdom Qin was de sterkst en machtigst tussen hun. Ten slotte,  Qin Shi Huang, de grote leider van Hertogdam Qin, had alle andere hertogdomen verslagen en had de hele China verenigd in 220BC. Qin Shi Huang had de centraliseerde regime. Hij was de eerste Keizer van China.

my home --illustration

3.2.12

colorful pattern-1

Chineese historie (pre-qin 2)Vaarwel de legendes, we kwamen in de authentieke historische tijd. De 2de  dynastie---“Shang” dynastie(1000 BC). Tijden “Shang”dynastie, Chinese mensen had “jia gu wen” gelezen en geschrift, en ook had brons gebruikt. De heel belangrijke reliek—“Si Mu Wu vat” kan de niveau van de technologie van “Shang” dynastie bewijzen. Die is de grootste brons vat in de wereld. En het is gemarkt 3000 jaren geleden!

China was onder de feodaal stelsel tijdens “Xia” “Shang” “Zhou” deze dree dynasties. De hoogst was koning, wie gaf de landen naar de hertogen en feodaal prins. Deze hertogen en prins konen de mensen belasten en ze ook moesten de koning beveiligen tegen de barbaren.

Volgens de inscripties van “Jia Gu Wen”, weten we dat “Shang” dynastie de kapitaal veel keren was verhuisd want de vloeden van gele revier was vaak gebuurd. Maar in “Zhou” dynastie, de verhuizen van kapitaal was niet allen vanwege de natuur.

De “Zhou” dynastie had 2 delen. De eerste deel was “de West Zhou”. Rond 770bc na een belangrijke kapitaal verhuizen van west naar oest, was de “West Zhou” eind.  Daarna was het de 2de deel van “Zhou” dynastie. We noemde de  2de  deel zhou dynastie”’de Oesten zhou”. Waarom de koning van “zhou” dynastie verhuisde de kapitaal en wat was echt gebuurd?

Ten eerste, de koning en de hertogen en prins waren een famile. De koning gaf de landen naar de hertogen en prins want hij dacht dat hij met respect kon worden behandeld en beschermd door deze hertogen en prins. Maar na een paar generaties, de betrekking tussen de koning en de hertogen en prins was niet zo goed meer. Volgens de verslagen van de oude boeken over de later tijd van “West Zhou”,  de koning  bestrafte vaker en vaker de hertogen en prins die de sociale instituten hebben gebroken. Het bleek dat deze hertogen en prins de koning niet meer achtten zodat ze durfden de feodale regels te breken steeds meer. Rond 770BC, was er een paleis coup tussen de troonopvolgers gebuurd en de winnaar werd de nieuwe koning en verhuisde de kapitaal naar een oester stad. Som machtige hertogen en prins hadden hem gesteund tijden de paleis coup, dus hij moest hun terugbetalen meer machten voor hun vriendelijkheid. Ten slotte, de koning van “Zhou” dynastie was allen de heerser in naam van de staat.