5.2.12

Chineese historie (pre-qin 3)


“Oost Zhou” dynastie had ook 2 delen. De eerste deel was “Chun Qiu” period. “Chun Qiu” deze naam kwam van een boek naam van Confucius die leefde in deze period.Confucius was een grote onderwijsdeskundige en filosoof. De 2de deel was “Zhan Guo” Period.

Zoals de meeste intellectuelen, Confucius was geboren uit een minder feodale adellijke familie. Zijn politieke idee was “de bewind van de deugd”. Het betekent dat een leider van een staat eerst een behoorlijke persoon met deugden moest zijn, een goede model voor het volk. Die standaard is te hoog voor deze feodale leiders dus ze hielden meer van een makkelijker manier. De meeste feodale leiders hadden de theorie van Hanfei Zi , een andere belangrijke filosoof, gekozen. Hanfei zi was geboren uit een eminent adellijke familie. Zijn politieke idee was “de bewind van de wet”. Hij dacht dat de valk gehoorzaam zouden zijn als de staat onder de wreede wet werd gerend. 

Eerste was er decennia hertogdomen en prinsdomen toen in “Chun Qiu” period( de eerst deel period van “Oost Zhou” dynastie.  Nadat een paar wijze hertogen en prins de theorie van “Han fei zi” hadden toegepast, werden hun staten  sterker en sterker, Toen was het “ Zhan Guo”period( de 2de deel van “Oost Zhou”, waren er allen zeven hertogdomen en prinsdomen over gebleven. Hertogdom Qin was de sterkst en machtigst tussen hun. Ten slotte,  Qin Shi Huang, de grote leider van Hertogdam Qin, had alle andere hertogdomen verslagen en had de hele China verenigd in 220BC. Qin Shi Huang had de centraliseerde regime. Hij was de eerste Keizer van China.

No comments: